Ортопедия и травматология


 
knee
Ендопротезиране на колянна става
Ендопротезирането на колянна става е една от най-честите и най-успешни ортопедични операции. След смяната на увредената става с изкуствена болката изчезва, движенията се възстановяват и можете отново да извършвате нормалните дейности от ежедневието.
Виж повече
TBS
Ендопротезиране на тазобедрена става
Ендопротезирането на тазобедрена става е една от най-честите и най-успешни ортопедични операции. След смяната на увредената става с изкуствена болката изчезва, движенията се възстановяват и можете да извършвате отново нормалните дейности от ежедневието.
Виж повече
Миниинвазивно ендопротезиране
Миниинвазивно ендопротезиране
Това е оперативна техника с минимална увреда на тъканите. Миниинвазивно означава, че под самата кожа хирургът е работил щадящо за тъканите, с по-малка травма на околните анатомични структури, което води до по-бързо възстановяване на пациента.
Виж повече
K
Ревизионно ендопротезиране
Ревизионното протезиране (смяна на ендопротеза) е една от най-сложните ортопедични операции. Костната загуба и костните дефекти са определящи фактори при избора на ревизионна ендопротеза и оперативна техника за смяна на изкуствената става.
Виж повече
колянно ендопротезиране
Комплексни случаи
Псевдоартроза на фемура (несрастване на бедрената кост), състояние след оперативно лечение по повод на фрактура на бедрената кост след пътно- транспортно произшествие
Виж повече
Съхраняващи операции
Съхраняващи операции
Висока тибиална остеотомия при гонартроза (остеотомия на подбедрицата). Запазва функцията на ставата и отлага евентуално тотално (цялостно) ендопротезиране на колянна става.
Виж повече
Предоперативно планиране на операция
Предоперативно планиране на операция
Предоперативното планиране на оперативната интервенция спомага за гладко и точно протичане на операцията и постигане на желания оптимален резултат. На планиране подлежат всички ортопедични операции
Виж повече
Назад