Ортопедия и травматология

Ендопротезиране на колянна става
Ендопротезиране на колянна става
Ендопротезирането на колянна става е една от най-честите и най-успешни ортопедични операции. След смяната на увредената става с изкуствена болката изчезва, движенията се възстановяват и можете отново да извършвате нормалните дейности от ежедневието.
Виж повече
Ендопротезиране на тазобедрена става
Ендопротезиране на тазобедрена става
Ендопротезирането на тазобедрена става е една от най-честите и най-успешни ортопедични операции. След смяната на увредената става с изкуствена болката изчезва, движенията се възстановяват и можете да извършвате отново нормалните дейности от ежедневието.
Виж повече
Миниинвазивно ендопротезиране
Миниинвазивно ендопротезиране
Това е оперативна техника с минимална увреда на тъканите. Миниинвазивно означава, че под самата кожа хирургът е работил щадящо за тъканите, с по-малка травма на околните анатомични структури, което води до по-бързо възстановяване на пациента.
Виж повече
Ревизионно ендопротезиране
Ревизионно ендопротезиране
Ревизионното протезиране (смяна на ендопротеза) е една от най-сложните ортопедични операции. Костната загуба и костните дефекти са определящи фактори при избора на ревизионна ендопротеза и оперативна техника за смяна на изкуствената става.
Виж повече
Съхраняващи операции
Комплексни случаи
Псевдоартроза на тибия (несрастване на подбедрица, голям пищял), счупвания, несраствания след фрактури – лечение с остеопластика (костен присадък, костна трансплантация), стимулация на костното срастване.
Виж повече
Съхраняващи операции
Съхраняващи операции
Висока тибиална остеотомия при гонартроза (остеотомия на подбедрицата). Запазва функцията на ставата и отлага евентуално тотално (цялостно) ендопротезиране на колянна става.
Виж повече
Предоперативно планиране на операция
Предоперативно планиране на операция
Предоперативното планиране на оперативната интервенция спомага за гладко и точно протичане на операцията и постигане на желания оптимален резултат. На планиране подлежат всички ортопедични операции.
Виж повече