ТЕСТ

Предоперативна рехабилитация

Предоперативна рехабилитация

 

Ако искате да се върнете бързо към нормалния живот - предоперативната рехабилитация подготвя пациента и организма за ендопротезирането, престоя в болница и рехабилитацията след това. Информирането на болния значително улеснява възстановяването и подобрява резултатите с новата става.

За целта в нарочна сесия се дават разяснения за естеството на операцията, какви етапи минава болния, какви лекарства ще приема и какво може да очаква. Показват се упражненията, които ще бъдат извършвани и последователността им.

Разяснява се как протича самата операция и фазите на въстановяване, целите на рехабилитацията във всяка една фаза. Начин на провеждане и вид упражнения, които се правят.

Дават се указания за изписването от болницата и транспорта до дома. Какви промени с цел по-лесно обслужване да бъдат направени вкъщи. Как ще се придвижвате, обслужвате, храните и правите тоалет.

Рехабилитацията при ендопротезиране на тазобедрената става започва преди интервенцията. Усилват се мускули, отпускат се контрактури.

 

Два часа предоперативна подготовка осигурява:

Побързо възстановяване
Полеко протичане на операцията
Постигане на подобри следоперативни резултати

 

За повече информация се обърнете към нашите специалисти

 

Назад