Екип

Проф. Пламен Кинов
Проф. Пламен Кинов
Началник  клиника по ортопедия и травматология в УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“София. Завършил МУ Плевен с отличие. Извършва активна дейност в национални и международни конференции и конгреси. Автор е над 200 научни публикации.
Виж повече
Доц. Елена Тодорова Кинова

Доцент в Клиника по кардиология в УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ София Завършила МУ Плевен. Специалист Вътрешни болести и кардиология. Доказала своите професионални умения в сектор здравеопазване. Доцент Кинова е управител на Медицински център Ортопедичен институт Кинов

Д-р Венцислава Любомирова Каменова-Костадинова

Лекар-ординатор в Клиника по метаболитно-ендокринни заболявания в УМБАЛ „Царица Йоанна- ИСУЛ“. Завършила МУ София. Специалист вътрешни болести, ендокринология и болести на обмяната.

Д-р Димо Добрев Балдаранов
Завършил ВМИ София. Специалист неврология С дългогодишна практика в УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ и Завеждащ клиника по неврология 15 години  в V МБАЛ СОФИЯ ЕАД
Д-р Даниела Диманова Карафизиева - Касабова
Лекар, физикална и рехабилитационна медицина в Медицински център „ Здраве – Банкя” ЕООД гр. Банкя. Завършила МУ Стара Загора. Специализация по Физикална и рехабилитационна медицина. Притежава квалификация по Електродиагностика и електростимулация, Акупунктура. Квалификационен курс по Хомеопатична терапия
Иван Расим Мехмедали
Кинезитерапевт. Завършил медицински колеж „Йорданка Филаретова“-рехабилитатор. НСА „Васил Левски“-кинезитерапевт
Катя Дедикова
Кинезитерапевт. Завършила НСА“Васил Левски“ – Кинезитерапия в ортопедията и травматологията.
Христина Иванова Братанова
Мениджър. Завършила МУ София-медицинска сестра.  Стопанска академия  “Д. А. Ценов”, гр. Свищов, Факултет "Финанси", Магистърска програма по „Здравен мениджмънт”.