Ендопротезиране на колянна става

knee
Ендопротезирането на колянна става е една от най-честите и най-успешни ортопедични операции. След смяната на увредената става с изкуствена болката изчезва, движенията се възстановяват и можете отново да извършвате нормалните дейности от ежедневието.
При тотално ендопротезиране се извършва заместване на цялата става. След операцията болните възстановяват движенията в увредената става и подобряват  значително качеството си на живот.

Уникондилно (частично ендопротезиране, миниинвазивно ендопротезиране) ендопротезиране на колянна става – операция, целяща максимално запазване на функцията на колянната става. Сменя се само засегната част на хрущяла. Минимална оперативна намеса, запазваща биомеханиката на колянната става.
 
Назад