Предоперативно планиране на операция

Предоперативно планиране на операция
Предоперативното планиране на оперативната интервенция спомага за гладко и точно протичане на операцията и постигане на желания оптимален резултат. На планиране подлежат всички ортопедични операции.
Назад