ТЕСТ

Компютърно 3D принтиране

3 D ПРИНТИРАНЕ НА ИМПЛАНТИ

Въз основа на сегментна компютърна томография на ставата, високоспециализираните клинични инженери онагледяват костните дефекти и наличната тазова кост.


Използват се предимствата на трабекуларния метал, който е с механични характеристики близки до тези на костта. Импланта се изработва от биологично поносим материал (биоматериал, Ti6AI4V - титаниева сплав). Порозната структура имитира кост и позволява врастване, коста възприема импланта като свой. Персонализирания дизайн осигурява максимално предаване на натоварванията и съхраняване на наличната кост.

Интернет-базираната платформа за 3 D принтиране позволява сътрудничество на екипи специалисти от различни страни и намиране на най-доброто решение. Платформата е лесна за работа, а данните на пациентите се съхраняват надеждно съгласно изискванията на GDPR.

Клиничен случай


Жена на 65 год., състояние след инфекция и счупване на таза. Извършени са множество предишни операции. Използването на 3D принтиран имплант позволява успешно решаване на случая.

Назад