Комплексни случаи

Съхраняващи операции
Псевдоартроза на тибия (несрастване на подбедрица, голям пищял), счупвания, несраствания след фрактури – лечение с остеопластика (костен присадък, костна трансплантация), стимулация на костното срастване.