Комплексни случаи

колянно ендопротезиране

Псевдоартроза на фемура (несрастване на бедрената кост), състояние след оперативно лечение по повод на фрактура на бедрената кост след пътно транспортно произшествие
Случай на жена на 26 год. с политравма: фрактури на четири тръбести кости и таз при пътно-транспортно произшествие 
Назад