Д-р Емил Костадинов

дсд
Д-р Емил Костадинов е специалист хирург с 20 години опит и основни интереси в областта на минимално-инвазивната (лапароскопска) хирургия, дебелочревната хирургия, проктологична хирургия, оперативно лечение на малигнен меланом, хирургия на херниите.
▪Има богат опит в минимално-инвазивните проктологични процедури и лечение на жлъчнокаменна болест, на слабинни хернии, лапароскопска дебелочревна хирургия, оперативно лечение на малигнен меланом, включително сентинални биопсии.
▪Един от водещите хирурзи в страната, описван от пациентите като “лекар, на когото можем да вярваме”.
Назад