Проф. Пламен Кинов, дмн

99

Началник  клиника по ортопедия и травматология в УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“София. Завършил МУ Плевен с отличие. Извършва активна дейност в национални и международни конференции и конгреси. Автор е над 200 научни публикации.

Специализира в областта на:

 • Ендопротезиране на колянна става
 • Ендопротезиране на тазобедрена става
 • Миниинвазивно ендопротезиране
 • Ревизионно ендопротезиране
 • Комплексни случаи
 • Съхраняващи операции
 • Оперативно лечение на фрактури
 • Предоперативно планиране на операция
 • Лечение на коксартроза, гонартроза, остеопороза

Кратка биография на Проф. Пламен Кинов

 
 • Професор Пламен Кинов завършва с отличие висше медицинско образование във ВМИ Плевен през 1995 година
 • От 2020 година е избран за Ръководител Катедра по ортопедия и травматология при МУ София. 
 • От 2013 година e Началник на Клиника по ортопедия и травматология на Университетска болница „Царица Йоанна – ИСУЛ“, София
 • От 2010 година завежда сектор ендопротезиране в Клиника по ортопедия и травматология на Университетска болница „Царица Йоанна – ИСУЛ“, София
 • През 2010 година се хабилитира като доцент по ортопедия и травматология
 • През 2007 година защитава докторска дисертация на тема „Асептично разхлабване на тазобедрената артропластика“
 • От 2004 година е специалист по ортопедия и травматология
 • От 1999 година е асистент в Клиника по ортопедия и травматология на Университетска болница „Царица Йоанна – ИСУЛ“, София
 • Председател на Софийски клон на Българско дружество по ортопедия и травматология (БОТА), Касиер на БОТА
 • Член на БОТА (Българска ортопедична и травматологична асоциация), СУБ (Съюз на учените в България), EFORT (Европейската Федерация на Националните Ортопедични Асоциации), AAOS (Американската асоциация на ортопедичните хирурзи), EHS (Европейската дружество по хирургия на тазобедрената става)
 • Носител на Световна награда Abdel Hay Mashhour на 25-ти конгрес на SICOT 2005 год. и награда на 10-ти конгрес на БОТА 2007 год.
 • Проф. Кинов развива активна научна дейност с над 140 научни публикации и множество участия в научни форуми у нас и в чужбина
 • Проф. Кинов е специализирал в Германия 2002, 2010; Австрия 2003, 2004, 2007, 2011; Италия 2012; САЩ 2013;
 • Проф. Кинов говори свободно английски и ползва руски, немски, италиански и френски езици
 • Научните му интереси включват хирургия и ендопротезиране на тазобедрена и колянна става
 • Проф. Кинов има интензивна практика, като консултира пациенти от цялата страна в София, и веднъж месечно във Велико Търново и Хасково.
Назад