За пръв път в България се проведе комплексен курс по протезиране на световната организация АО Рекон.

конференция
Юни 21, 2021

Страната ни беше удостоена с решението да бъде домакин на първия извън границите на Швейцария курс за ревизионно ендопротезиране. AO Recon е швейцарска организация, позната по цял свят като най-престижната институция в областта на ставното протезиране. Събитието беше планирано за 2020 г., но поради пандемичната обстановка се проведе на 18-19 юни тази година в София и беше увенчано с безспорен успех!

Председател на курса, съвместно с проф. Карл Щофел от Швейцария, бе проф. Пламен Кинов - завеждащ отделението по Ортопедия и травматология в УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ”. През последните няколко години проф. Кинов постави традициите в сертифицираното обучение в партньорство с AO Recon, оглавявайки редица курсове в България и Европа. Тези инициативи дават възможността на родните ортопеди да получат акредитация от швейцарската организация и приравняват методите на лечение на пациентите с общоприетите в световен мащаб.

Важността на курса е следствие на наложения от АО Рекон иновативен модел за обучение. Курса се състои от два модула - теоретичен, където водещи ортопеди от света и България представят нови подходи в лечението на най-тежката ставна патология. В дискусионни групи участниците в обучението обсъждат клинични случаи и лечението им. Втората част на курса е практическият модул, където участниците имат възможността да приложат рамо до рамо с водещите експерти наученото в първата част на курса. Работи се с най-съвременните системи за колянно и тазобедрено ендопротезиране. 

Курсът беше проведен при спазване на изисквания за безопасно протичане на курса в условия на пандемия от COVID-19. Местата за участниците бяха редуцирани, а интереса към проявата бе огромен и местата за участие бяха резервирани няколко дни след обявяване на възможността за регистрация. Събитието бе отличено като изключително успешно, както от участниците, така и от лекторите. То получи и отлична оценка от АО Recon, както и международните лектори от Гърция, Германия, Швейцария, Словения, Сърбия и Хърватия.

 В бъдеще AO Recon ще продължи съвместните си проекти с България за провеждане на сертифицирано обучение на ортопеди.
 
 
Назад