Библиотека

Счупване на бедрената шийка

Счупване на бедрената шийка

 

Най-честа фрактура в горния край на бедрената кост е счупването на бедрената шийка.

        

 

Поради анатомичните особеностите на хранещите артерии в тази област прогнозата не е толкова добра колкото при трохантерните счупвания.

Избор на лечение е оперативното. При неразместени и без раздробяване фрактури се извършва наместване и фиксация посредством винтове.

 

 

При застарели повече от 12 часа и силно разместени с раздробяване ф-ри оперативен избор на лечение е заменянето на тазобедрената става с изкуствена. 

 
 

 

Последователност на манипулациите при ендопротезиране на тазобедрената става.

След операцията пациентите се изправят още на другия ден. Използват две патерици, като на оперирания крайник не се стъпва с цяла тежест за период от 45 дни до 2 месеца. Провежда се антикоагулантна (превенция от образуване на тромби) и антибиотична (превенция от инфекции)  профилактики.

Назад