Първи дни след операцията

дьфцгжб
Поради това, че новата тазобедрена става е изкуствена е необходимо периодичното явяване на контролен преглед. Повечето ортопеди препоръчват преглед веднъж годишно за да се контролира състоянието на костта и износването на ендопротезата. Обикновено прегледът от ортопед и рентгенографското изследване установяват състоянието на изкуствената става. Периодичните прегледи могат да предотвратят последиците от усложнения като разхлабване, износване или фрактура около ендопротезата.

ВАЖНО: По-долу са описани няколко начина за движения, които трябва да извършвате след като сте прекарали операция на тазобедрената става. Обсъдете тези техники с вашия лекар-ортопед, преди да ги прилагате. Вашият рехабилитатор може да промени някои от тези техники в зависимост от вашето състояние (например: възраст, тегло и операция). Използвайте техники, които са препоръчани от Вашия лекар или терапевт.

Указания за раздвижване след операцията

 СТАВАНЕ ОТ ЛЕГЛОТО
 

Стъпка 1 Ставайте от леглото, от една и съща страна. Това е страната на оперирания крак. Вашият лекар или рехабилитатор ще ви покажат как да движите краката правилно и ще ви помогнат в първите няколко опита, докато сте в болницата.

Стъпка 2 
За завъртане на тялото в леглото използвайте помощта на лактите. Дръжте тялото си и краката изправени. Не се разрешава завъртане на оперирания крак 

Стъпка 3 
Преместете неоперирания крак така, че да застане на ръба на леглото. През това време запазете положението на оперирания крак изправено. Дръжте се за проходилката си за опора. Не се навеждайте напред. 
СЯДАНЕ СЛЕД ОПЕРАЦИЯ 

Стъпки за правилно сядане, които трябва да извършвате след като сте прекарали операция на тазобедрената става.
 

Стъпка 1 
Сядайте на столове снабдени с подлакътници, с високи седалки и изправени облегалки. Избягвате ниски столове. Трябва да почувствате с краката си седалката преди да седнете.
 

Стъпка 2
 Отпуснете ръцете си от проходилка върху подлакътниците, като запазвате позицията на оперирания крак прав и напред.
 

Стъпка 3
 Седнете плъзгайки се в стола си. Бавно сгънете оперирания крак като остава тъп ъгъл между него и тялото. Практикувате тази техника и когато използвате тоалетна.
 

ХОДЕНЕ 

Щом можете устойчиво да стоите с помощта на проходилка, можете да направите и своите първи стъпки. В началото товарете по-малко оперирания крак. Вашият лекар ще Ви каже кога да стъпване по-силно на него.
 

Стъпка 1 Поставете проходилката на известно разстояние от вас и се дръжте здраво с двете ръце. Дръжте тазобедрената става изправена и направете стъпка с неоперирания крак в центъра на проходилката. Избягвайте въртене на оперираната страна.
 

Стъпка 2
 Облегнете се на проходилката с цялото си тегло. Направете стъпка напред с оперирания крак. Внимавайте да не се спънете в краката на проходилката..

Стъпка 3 
Вдигнете проходилката нагоре (ако не е с колела). Не забравяйте да поставите и четирите крака на пода преди да преместите тялото си напред. Повторете движенията.


ПАТЕРИЦИ 

След като мускулите ви укрепнат и са достатъчно силни, Вашият лекар може да Ви препоръча да използвате патерици. Вашият рехабилитатор ще ви даде насоки в каква степен и колко дълго може да ходите. При използване на патерици, Вашето тегло трябва да пада върху дланите Ви, а не върху мишници Ви. Вашият лекар ще ви кажа до колко можете да натоварвате оперирания крак.
 

Стъпка 1 
 С патерици застанете здраво на място, като натискате върху дланите на ръцете си, а не си върху мишниците..

Стъпка 2 
Преместете оперирания крак и двете патерици напред едновременно. 

Стъпка 3 
Гледайте напред, направете първа стъпка през патерици с оперирания крак, последван от неоперирания.


СТЪЛБИ

Техники за слизане и качване по стълби за пациенти прекарали операция на тазобедрената става
 

СЛИЗАНЕ ПО СТЪЛБИ С ПАТЕРИЦИ 
Поставете патериците и оперирания си крак върху долното стъпало. Използвайте патериците за баланс като преместите и оперирания крак на долното стъпало. В началото, може да поискате някой да ви помогне в първите няколко опита.

ИЗКАЧВАНЕ ПО СТЪЛБИ С ПАТЕРИЦИ 
Стойте с вашите патерици изправен до стълбите и вдигнете неоперирания крак като го поставите върху стъпалото. Използвайки патериците си и неоперирания крак се повдигнете. Сега вдигнете оперирания крак и го поставете до здравия върху
Назад