Библиотека

Остеосинтеза- Що е остеосинтеза?
 

   Това е тип имобилизация при която напълно се изключва използването на фиксираща превръзка.
Извършва се посредством операция, като на счупеното място се поставя винт или пластина, които закрепват костите.
  Този тип имобилизация значително съкращава времето за заздравяване. След нея рехабилитационната програма започва на втория ден след операцията.


 
Назад