Ортопедите и травматолозите не прекратиха обучителните срещи въпреки COVID-19

465ръ5
Септ. 23, 2020
Кризата, породена от COVID-19 сложи началото на нова ера в образованието и комуникацията. През последните няколко месеца в уеб пространството можеха да се „посетят“ събития от различно естество, водени от най-големите имена в съответната сфера. Въпреки ограниченията за вербална комуникация, Медицински Университет-София не прекрати срещите и поводите за обмен на опит между специалистите в областта на Ортопедията и Травматологията.

След поредица от онлайн курсове, в които водещи наши и чуждестранни хирурзи изнасяха доклади и споделяха впечатляващи клинични случаи, на 17.09.2020г. бе организиран първият уебинар, в който ролите се разменят, а думата взимат младите специалисти.
Събитието се проведе по инициатива на МУ-София и проф. Пламен Кинов (на снимката), Началник на клиниката по Ортопедия и Травматология в УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“, като участие с доклади взеха шестима млади хирурзи, избрали Ортопедията като призвание.
Срещата даде гласност на научните теми, които вълнуват бъдещите специалисти, както и проблемите, с които се срещат и от които се учат в практиката. Журито на курса – Бойко Георгиев, доц. Андреев и доц. Цветанов ще изберат най-добрият доклад, който ще бъде отличен с награда.
Събитието бе наблюдавано от над 40 зрители, отзивите са отлични и подобни инициативи ще бъдат насърчавани, тъй като дават ценен опит и развитие на бъдещите специалисти.
Назад