Обучение на екипа

екип

21.02.2020

Обучението на екипа на Ортопедичен център Кинов на тема "Екипна ефективност" премина изключително успешно. Семинарът ни позволи да се опознаем по-добре в неформална среда, където имахме възможност да покажем своите силни страни и презентационни умения. Работата в група доразви способноста ни за екипна работа. Краят на работната седмица премина в добро настроение.

Назад