Успех на изданието за ендопротезиране на InTech

cover
Фев. 07, 2021

Огромен успех пожъна книгата за артропластика, чийто редактор е проф. Пламен Кинов.  В световен мащаб, тази книга достигна 80 000 сваляния, като в момента се чете в страни като САЩ, Германия, Великобритания и дори Индия.

В последните години в хирургическите подходи в еднопротезирането има огромен прогрес, който позволява по – бързото възстановяване и лимитирането на усложнения след артропластика. Книгата на IntechOpen обръща внимание на еволючцията в новите оперативни техники, развитието на технологиите в еднопротезирането и новите видове протези. Това е изключително ценно издание, с лесен и достъпен формат на ползване и е вече високо оценено от експерти и специалисти в сферата. Ние се радваме да споделим, че професор Кинов има принос не само към развитието на стандартите в Българската, но и световната хирургическа практика.

Назад