Библиотека

Може ли чрез вливане на собствени клетки от хрущял да се помогне при увредена тазобезрена става?

Може ли чрез вливане на собствени клетки от хрущял да се помогне при увредена тазобезрена става?

 

Проф. Пламен Кинов, дмн

Началник клиника по ортопедия, УМБАЛ Ц. Йоанна – ИСУЛ

Национален консултант по ортопедия и травматология

 

 • Ставния хрущял е със силно ограничени възможности за регенерация и възстановяване. Затова понастоящем лечението при тежко увредената тазобедрена става е ставно ендопротезиране.
   

   
 • Но смяната на става с изкуствена е крайно решение, една голяма и сложна операция. В началните стадии на заболяването коксартрозата се лекува консервативно – главно медикаментозно и с физиотерапевтични средства.
 • Запазването на хрущяла обаче може да стане само в началните стадии на коксартрозата!
 • Доколкото консервативните методи за запазване на хрущяла (обезболяващи, хондропротектори, физиотерапевтични процедури, лечебна гимнастика, благоприятен хранителен режим) са широко коментирани тук ще обърнем внимание на възможностите за регенерация и възстановяване на увредения хрущял.
 • • Като изключим методите за трансплантация на хрущялни клетки – собствен хрущял или култивирани клетки.

  • Понастоящем два са основните методи за регенерация на увредения ставен хрущял –

 • обогатена тромбоцитна маса и
 •  стволови клетки
 • Автоложната тромбоцитна плазма е с дълга история на приложение. При този метод се разчита на вливане на обогатена с тромбоцити кръвна плазма. Тромбоцитите са богати на растежни фактори. Евентуално растежните фактори ще помогнат за възстановяване на увредения хрущял.
 • Техниката е със спорни резултати, основно се прилага при спортни травми. По отношение на тазобедрената става няма данни за положително повлияване, забавяне или спиране на процеса на износване на ставата. По тези причини понастоящем не се използва за лечение на коксартрозата.
 • По актуален и обещаващ е подходът с използване на стволови клетки.

  Ежедневно в организма умират милиони клетки, като възстановяването им става от стволови клетки, които имат уникалния потенциал да се диференцират в различни видове други клетки.

 • За възстановяването на увредения ставен хрущял най-подходящи са стволовите клетки, които се вземат от костния мозък.
 • Клетките се вземат миниинвазивно, с помощта на игла, от тазовата кост.
 • Поставянето им в ставата също се извършва миниинвазивно, обикновено чрез артроскопска интервенция.
 • Разчита се, че новите клетки ще увеличат потенциала за възстановяване на организма.

Назад