Юли 31, 2020
Това е първото по рода си мероприятие, пилотен проект с начало в България. Курсът дава възможност за изучаване на основни принципи и съвременни концепции при лечението на пациенти с нужда от първична артропластика в тазобедрената става и коляното. Той е началната стъпка по пътя на надграждането на знанията в областта на ставната артропластика.
Назад