Подобряване на резултатите при възрастни пациенти и тежки случаи на ревизионно ендопротезиране

дф
На 29.03 в клиника по ортопедия и травматология на УМБАЛ “Царица Йоанна – ИСУЛ”  се проведе курс по ендопротезиране на тазобедрената става. Гост лектор беше проф. Д-р Жан-Луи Прудон, от Франция, председател на френското дружество по хирургия на тазобедрената става. 
 
По време на курса бяха разгледани аспекти на усложненията след ендопротезиране на тазобедрената става с акцент върху нестабилност на ендопротезата. 
Обсъдиха се възможностите за подобряване на резултатите при възрастни пациенти и тежки случаи на ревизионно ендопротезиране, в които клиниката по ортопедия и травматология в УМБАЛ “ Царица Йоанна- ИСУЛ” е лидер в страната. 
Проф. Д-р Пламен Кинов  извърши демонстративно ендопротезиране с платформа дуал мобилити. 

Новата техника позволява да бъдат намалени случаите на луксация – едно от най-тежките усложнения след ендопротезиране на тазобедрена става.
Практическият курс премина под засилен интерес