Курс за операционни сестри

56
  Обучението е по инициатива на началника на отделението по „Ортопедия и травматология“ в УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“, проф. д-р Пламен Кинов , дмн и се проведе с подкрепата на световния производител на медицински изделия Johnson & Johnson.
Курсът протече в две части – теоретична и практическа. Проф. д-р Пламен Кинов запозна аудиторията с принципите на вътрешна фиксация на фрактури. Старши операционни сестри изнесоха лекции по актуални теми като „Превенция на инфекциите“ и „Подготовка на операционната маса за провеждане на остеосинтеза“.
По време на практическото обучение медицинските сестри имаха възможност да упражнят уменията си с предоставени от DePuy Synthes инструменти, макети на кости и импланти, както и да усвоят различни стилове хирургически шев с консумативи на Ethicon.
 
В ИСУЛ се планира провеждането на цикъл от подобни обучителни курсове за операционните сестри от болничните заведения в страната. Инициативата цели не само обогатяване и усъвършенстване знанията и уменията на медицинския персонал, но и установяване на професионална комуникация и обмен на опит между специалистите. Следващите курсове ще акцентират върху ендопротезирането, артроскопията и други фундаментални теми в областта на ортопедията и травматологията.
   
Назад