Библиотека

Кръстна връзка - увреда и лечение

Травми на предна-кръстна връзка                                          

 

Една от най-често травмираните стави е коляното, като се уврежда предимно предната кръстна връзка. Травмата е тежка, а връзката по правило е напълно разкъсана.

Защо травмите на коляното са толкова чести ?

Коляното поема всички натоварвания на тялото. Образува се от дългите бедро и подбедрица, образуващи лост с две големи рамена. При травма с усукване често пъти структурите в коляното не издържат на екстремните сили и се разкъсват. 

Каква е функцията на  предната кръстната връзка ? 

Основната й функция е да осигурява стабилност, като не допуска изместване напред на подбедрицата. Контролира завъртането на подбедрицата спрямо бедрото.

Какъв е механизмът на травма?

Механизмите на увруждане са два вида:

 1. Ножични (и/или ротационни) сили, които увреждат колянната връзка. Например при тичане, когато рязко се намали скоростта и същевременно рязко се смени и посоката на бягане или при директен удар, който да провокира подобни ножични сили - спортове като футбол, ръгби и др.
 2. При силна контракция на бедрения мускул и недостатъчна едновременна контракция на мускулите сгъвачи в коляното при полусгънато коляно (от 0 до 30 градуса). Например при приземяване от скок или при силен удар отпред на изпънато коляно. 

Какви са признаците и симптомите при увреда на връзката ?

Коляното е полусвито и силно болезнено при опит за движение, стъпването е невъзможно, отокът е голям, може да е затоплено. Болката обикновено се засилва при сгъване на коляното, при опит за прехвърляне тежестта на тялото е толкова силна, че болният може да падне.

Симптоматика на връзкова увреда:

 • "изпукване" в коляното в момента на травмата
 • значително подуване на коляното в рамките на няколко часа след травмата
 • силна болка в коляното, която кара пострадалия да преустанови физическата или спортната дейност
 • нестабилност на коляното - чувство, че коляното ще се изкриви настрани или ще "поддаде" при опит за натоварване

Как се диагностицира увредата на колянната връзка?

Информацията за начина, по който сте травмирали коляното си е много важна.

Ортопедът ще изследва обема на движение на коляното и ще проведе специални тестове за да оцени степента на стабилност на коляното.

Ако резултатите от този първоначален преглед показват, че имате сериозно увреждане на коляното, ще Ви бъдат направени допълнителни специализирани изследвания, които да оценят с по голяма точност състоянието на вашето коляно

(стандартното рентгеново изследване, магнитен резонанс и др).

Какво е лечението при увреда на връзката ?

 1. Консервативен метод (без хирургично лечение)

Често този метод е приложим при лица които не се занимават активно със спорта дейност и увредата на връзката не е сериозна и не би попречило за ежедневието на пациента. Целта на консервативното лечение е да се контролират симптомите и да се работи усилено за пълното раздвижване и сила на ставата. Хирургичната интервенция може да се отложи за по късен етап.

 1. Хирургичен метод (Артроскопска реконструция на предна кръстна връзка)

Реконструкцията на връзката е показана при спортуващите активно. Реконструкцията адекватно стабилизира коляното и в повечето случаи функцията се възстановява напълно. В продължение на 20 години тази процедура е еволюирала и е достигнала ниво на успеваемост, в което 90-95% от случаите се завръщат успешно към активен спорт.


 

Коя е най-добрата присадка за реконструкция на ПКВ?

Съществуват предимства и недостатъци на многото технически аспекти на реконструкцията на ПКВ включително типа на присадката, методите за осигуряване на присадката и протоколите за рехабилитация. Няма ясен консенсус за това коя присадка е най-добра. Опитът на хирурга с избраната техника и ангажираността на пациента към рехабилитационната програма вероятно са по-важни фактори за функционалния резултат. 

Кога отново мога да се върна към спортната си дейност ?

Усилена рехабилитационна програма за възстановяване на връзка спомага за по бързо възвръщане към активния начин на живот. Рехабилитационната програма се разделя на няколко етапа след операцията. Във всеки етап пациентът има строго поставени цели, които трябва да се постигнат. Възстановяването започва веднага след операцията поетапно. Съставената кинезитерапевтична програма се контролира строго от кинезитерапевт като пациентът получава допълнителна програма с упражнения за изпълнение в домашна обстановка, а по-късно и фитнес.

Поставя се шина (ортеза) имаща за цел да стабилизира коляното.

Дадена е кратка програма за възстановяване след реконструкция на предна кръстна връзка:

 • Имобилизация с шина за 45 дни
 • От 30 до 35 ден постепенно натоварване до пълно.Ходене с 2 патерици
 • От 35 до 40 ден пълно натоварване.Ходене с 1 патерица
 • От 40 до 45 ден пълно натоварване без помощни средства (патерици)
 • На 45-60 ден сваляне на имобилизационната шина
Назад