Библиотека

Консервативно лечение на остеоартит

 1. Какво представлява
 2. Защо е важен комплексния подход
 3. Ползи от рехабилитацията
 4. Защо и диетолечение


Какво представлява остеоартрита?


Нормални дегенеративни изменения на ставния хрущял съпътстващи хода на стареенето. С времето ставния хрущял се пропуква и започва да отделя възпалителни агенти. С времето ставната цепка се стеснява, ставата става все по – скована, а ставния хрущял все по – увреден. Прогресирането на това състояние може да доведе до сериозно нарушаване на качеството на живот и инвалидизация. Най – сериозния проблем в следствие на заболяването е хроничната болка.

Предразполагащи фактори могат да са:

 1. Възраст – по – често след 55г.;
 2. Пол – оказва се, че жените са по – предразположени към артрит;
 3. Тегло – наднорменото тегло;
 4. Предишен травматизъм;
 5. Възпалителни състояния на ставата;
 6. Генетична предразположеност.


Какви са симптомите?


Характеризира се с болезненост в ингвиналната гънка и ограничение в обема на движение. Ставата се чувства скована. Най – характерен симптом е стурешната скованост, която може да продължи до 30 мин. и дори повече. Отива си бавно с постепенното раздвижване.


Защо е важен комплексния подход?


При поддържането на остеоартрита и неоперативното справяне с последствята от него е от изключителна важност интегративния подход между специалистите. За да се оцени състоянието адекватно и да се предприемат адекватни мерки, то лекарското наблюдение трябва да съпътства процеса на рехабилитация.

 1. Консултацията с ортопед

Консултацията с ортопед ви осигурява сигурен достъп до специалист и експертно мение относно големината, типа на увредата и как това може да се отрази на качеството ви на живот. Той ви информира за възможните видове лечение, назначава медикаментозната терапия и я проследява. При усложнения може да предложи и по – инвазивни методи, като ставна инжекция. Понякога са необходими за адеквантото справяне с последствията от артрозните изменения и извършването на адекватна рехабилитация.

 1. Физиотерапия и кинезитерапия

Защо упражненията са важни при остеоартрита? Най – добрия начин за справянето с последствията от остеоартрита неинвазивно са упражненията и физикалната медицина. При артрозите се наблюдават характерни изменения в обема на движение, мускулния тонус и сила. Ставите се сковават, обмена на движение се ограничава, ставата започва да боли от механично предизвиканото възпаление, а мускулите рефлекторно се стягат и „скъсяват“.

Кинезитерапията цели да противодейства на всичките изменения. Важно е да се покаже на пациента, че движението не е увреждащо. Целенасочените упражнения могат да подобрят драстично качеството на живот на пациентите и дори да ги върнат към свободното участие в социалния живот и някои видове спорт.

Какви са ползите?  

 1. Намалена болка;
 2. Подобрен обем на движение;
 3. По –малко скованост в ставата;
 4. Подобрена мускулна сила и контрол;
 5. Повишено самочувствие и самоувереност в движението;
 6. Подобряване на функционалните възможности на индивида и неговото качество на живот.


Защо диетика и ендокринология при остеоартрит?


Странното е, че малко хора се сещат за диета при хроничните заболявания. Особено при остеоартрита се оказва, че как и с какво се храним има голямо значение.

Установена е връзка между Диабет тип 2 и повишените нива на холестерол и рисковете от остеоартрит. Одавна се знае и ролята на наднорменото тегло при остеоартртита. Редуциране на теглото е една от основните стратегии при справянето с последствията от ОА. Едва 10% редуциране на теглото може да подобри драстично симптомите Ви.

Диетата трябва да се стреми да редуцира не само теглото, но и да се адресира холестерола в кръвта и да се оптимизира метаболизма на организма. Проучванията сочат, че диета богата на омега 3 мастни киселини може да има добър ефект върху намаляване на възпалението и редуциране на болката в ставата.


Заключение


Консервативното лечение на остеоартрита трябва да бъде комплексно и изисква интердисциплинарен подход. То не е еднократно, а е начин на живот. Характера на заболяването го прави хроничен проблем. Необходимо е информирането на пациентите и обучението им в това как да живеят и да се справят със състоянието си. Добрата информираност, своевременното медикаментозно и диетолечение придружено с добър двигателен режим могат да бъдат рецепта за връщането на пациента към нормалния начин на живот.

 

Автор: Илиян Ничев

МЦ“Кинов“

Назад