Екип на проф. Кинов от ОЦ Кинов и ИСУЛ спечели награда на ежегодната конференция на БОТА

проф кинов
Окт. 06, 2021
На 01. - 02 октомври се проведе ежегодната национална конференция на БОТА (Българска оротпедична и травматологична асоциация). Там съвместеният екип между ОЦ Кинов и ИСУЛ бе награден с приз за най - добра орална презенация.  Беше представен 20 годишен опит
на Клиниката по ортопедия в ИСУЛ за лечение на едно от най-тежките усложнения след
тазобедрено ендопротезиране – перипротезната инфекция. Споделеният наш опит предизвика
разгорещена дискусия върху възможностите за профилактика и лечение.
Назад