Възстановяване след тазобедрено ендопротезиране

сзьцжИзносването на тазобедрената става е необратим процес и когато неоперативното лечение не постига желания резултат се извършва ендопротезиране. Смяната на тазобедрена става е от най-тежките ортопедични интервенции и успешното завършване на лечението зависи от стриктното изпълнение на указанията на хирурга.
След изписване от болница на 7-ми ден, конците се свалят на 14-ти ден. Необходимо е оперативният разрез да се поддържа чист и сух за около месец след операцията.


През първите два месеца трябва да се спазват и определени правила за да не настъпи изкълчване на ендопротезата:

Тоалет трябва да се прави внимателно и с чужда помощ.
Без максимално свиване в ставата (като напр. сядане на тоалетна или нисък стол)
Ставането от легнало в изправено положение трябва да се извършва много внимателно
Влизането или излизането от лек автомобил трябва да става много внимателно.
Пациентите трябва да избягват кръстосването на краката си, тъй като това може да доведе до изкълчване на ставата.
Вдигането на тежести или продължителното изкачване на стълби трябва да се избягват.

Упражненията след операцията целят да се възстанови мускулната сила и баланс. Повечето пациенти ходят с патерици или проходилка около 1-2 месеца след операцията. Пълното възстановяване на мускулната функция, нормализиране на походката и подобряването на качеството на живот изискват период от 4 до 6 месеца. Обезболяването обикновено настъпва веднага след операцията.


Проследяване след операцията
Поради това, че новата тазобедрена става е изкуствена е необходимо периодичното явяване на контролен преглед.
Необходимо е веднъж годишно да се контролира с рентгенография състоянието на коста и износването на ендопротезата. Прегледът от ортопед и рентгенографското изследване установяват състоянието на изкуствената става. Периодичните прегледи могат да предотвратят усложнения като разхлабване, инфекция, износване или фрактура около ендопротезата.


ВАЖНО:
Описани са начина на раздвижване и движенията, които трябва да извършвате след като Ви е сменена тазобедрената става. Раздвижването се извършва от кинезитерапевт под наблюдението на вашия ортопед. Моля обсъдете начина на придвижване с вашия кинезитерапевт преди да се движите самостоятелно.  Може да се наложи промяна в някои от тези техники в зависимост от вашето състояние (например: възраст, тегло и операция). Използвайте техники, които са препоръчани от Вашия лекар или терапевт.

Назад