Библиотека

Диагноза от ренгенова снимка

Моля да ми обясните какво представлява диагнозата, поставена от рентгенова снимка – коксартроза на лява тазобедрена става, аваскуларна некроза, стеснена ставна междина, 3 неясно очертани просветления в лява бедрена глава. От какво може да се получи, опасна ли е и как се лекува?
Описаната от вас рентгенографска находка отговаря на заболяването аваскуларна некроза (остеонекроза, инфаркт) на бедрената главичка в напреднал стадий. Заболяването е характерно за средната възраст, среща се по-често при мъжете. Дължи се на прекъсване на кръвоснабдяването (инфаркт) на бедрената главичка. Причините за нарушаването на кръвоснабдяването на костта са различни, но все още недобре изяснени. Без адекватно кръвоснабдяване костта загива, костните кредички се счупват, а ставата колабира и се деформира. Причините за остеонекрозата могат да бъдат различни. Установена е пряка връзка с травмите на ставата (фрактура, луксация), както и с приема на кортикостероиди, алкохол, нарушенията в липидите и обмяната на веществата, автоимунни, съдови или кръвни заболявания. Кесонната болест, лъче- и химиотерапията често водят до остеонекроза. В част от случаите не може да се установи причина за възникване на заболяването.

Без лечение в по-голямата част от случаите (до 75-80%) заболяването прогресира с краен резултат тежки артритни изменения в тазобедрената става. Настъпва инвалидизация на пациента, която налага ендопротезиране на засегнатата става.
Ранната диагноза на страданието е от съществено значение за успешното лечение. Частичен успех може да се наблюдава при приложение на лекарства укрепващи костта или медикаменти, които подобряват кръвоснабдяването на бедрената главичка: намаляващи мастите в кръвта или противосъсирващи. Хипербарната оксигенация показва обещаващи резултати, но се налагат допълнителни изследвания за потвърждаване на началните окуражителни съобщения при използването на метода. С доказан резултат е оперативното лечение. В началните стадии се прилагат операции, целящи възстановяване на кръвоснабдяването в засегнатата бедрена главичка – реваскуларизация при която се присажда кръвоносен съд в некротичната зона или сърцевинна декомпресия чрез която се отваря канал в шийката и главата и се освобождава повишеното налягане в костта. При тези операции некротичната кост може да бъде заместена с нова кост от тъканна банка или костен заместител. Целта на органосъхраняващите операции е да се спре прогресията на болестта и предотврати колапса на главата, като по този начин се запази ставата.

Натрупаният огромен опит потвърждава ефективността и безопасността на тези процедури. Съществуват и други по-нови оперативни и неоперативни, иновативни методи на лечение с недостатъчно добре проучени и потвърдени в практиката резултати. При наличие на колапс на бедрената главичка или ако приложеното лечение не може да спре прогресията на заболяването се налага заместване на ставата с изкуствена. Най-често използваното лечение при остеонекроза на главичката на бедрената кост е ендопротезирането на ставата с най-съвременните възможности при млади хора.
Назад