АО Рекон Хърватско 05-07 април, 2019

12


На 05-07 април, 2019 беше проведен курса на АО Рекон Лечие на перипротезните фрактури. Участниците бяха от 9 европейски държави, като  водещи специалисти от Швейцария, Италия, Гърция, Хърватско, Унгария, Израел и България предсатвиха своя опит при лечението на едно от най-тежките усложнения на протезирането на тазобедрена и колянна стави.


 (Председателя на  АО травма-  Нир Коен заедно с председателя Жорж Бабиш)

Лекционният курс беше продължен с практически упражнения, където участниците приложиха на практика наученото.


 

Със засилен интерес протичаха множеството практически упражнения.