Завъртане

Не завъртайте оперирания крак навътре. По-добре включете при въртенето двата крака и тялото си.
 
НЕПРАВИЛНО ННе завъртайте оперирания крак навътре
ПРАВИЛНО По-добре включете при въртенето двата крака и тялото си.