Започна 20-ия конгрес на EFORT в Лисабон

1

Научният комитет е създал изключителна програма за млади и опитни делегати, обхващаща разнообразни теми - от фундаментални изследвания до области, в рамките на ежедневната практика по ортопедия и травматология.
Форматът на конгреса  ще наблегне на взаимодействието между участниците, както на симпозиумите, така и на лекциите за обучение, ще се осъществи обмен на опит и идеи а лектори ще бъдат изтъкнати оратори от цяла Европа.
Назад