Библиотека

Ядрено – магнитен резонанс или рентгенова снимка при първи преглед?

Юни 30, 2022

Често пациентите самостоятелно избират да направят образна диагностика на проблемното
коляно, но въпросът е – Рентген или Ядрено – магнитен резонанс?

Професор Кинов съветва своите пациенти при преглед да идват с предварително направена рентгенова снимка във фас (с натоварване, стъпил на един крак), профил и аксиална проекция на колянното капаче. Рентгенографията е по-информативна при костни отклонения, които трудно се
засичат на ЯМР. Добрата диагностична мисъл в комбинация с рентгеновата диагностика е достатъчна да отхвърли повечето диагнози.

Ядрено – магнитен резонанс се препоръчва при мекотъканен или хрущялен проблем от неизяснен
характер. Хубаво е първо да бъдете насочени от лекар, тъй като евентуално ненужно изследване
оскъпява лечебния процес.

Проф. Пламен Кинов
 
Назад