Уникондилно колянно протезиране – експертна техника, която запазва механиката на ставата

яве
На виртуалната среща бяха разгледани и дискутирани теоретичните проблемни аспекти и
практическия подход за частично протезиране на колянна става. Презентациите на д-р Владимир
Стефанов (ВМА София), проф. д-р Владимир Ставрев (МУ-Пловдив), проф. д-р Аспарух Аспарухов
(МУ-Плевен) и проф. д-р Пламен Кинов представиха иновативния метод и създадоха възможност
за обмен на опит между специалистите-ортопеди, което оправда големия интерес. „Уникондилното колянно протезиране е миниинвазивна операция за лечение на начална артроза,
която запазва кинематиката на коляното, не разстройва механиката и пациентът остава с
нормално, функциониращо коляно, което по нищо не отстъпва на тоталната протеза; даже с
предимството, че операцията е по-малка, по-лека и ставата се запазва.”
проф. Кинов и уточни, че за разлика от тоталната протеза, в този случай се касае само за заместване на увредения хрущял.

Експертите обсъдиха подробно актуални аспекти на лечението на най-честата ортопедична
патология – износването на колянна става. Панелът лектори представи своя подход към
практиката на протезиране, както и съвети за подобряване на работата. Обсъдени бяха различни
възможности за оптимизиране на резултатите и навременно лечение на колянната артроза.
Проф.Кинов изясни, че това не е рутинна процедура нито в България нито по света. 
 
Сподели още, че :
"Няколко хирурга я извършваме в България.
Лекторите на този уебинар искаме да предадем опита си и познанията си сред колегите, за да
могат и те да усвоят техниката, защото методът е много добър, но не е така използван.
Колко време продължава възстановителния период след тази миниинвазивна операция?
Около месец. Но е важно пациентът да провежда рехабилитация."

Подробности може да намерите на :
https://zdravennavigator.bg/ortopedia/28013-unikondilno-kolyanno-protezirane-ekspertna-tehnika-koyato-zapazva-mehanikata-na-stavata
Назад