Библиотека

Указания за предоперативна рехабилитация при тазобедрено ендопротезиране

ПРЕДОПЕРАТИВНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРИ ЕНДОПРОТЕЗИРАНЕ НА ТАЗОБЕДРЕНА СТАВА (ТБС)

 

Общоприето е схващането, че провеждането на физиотерапия и кинезитерапия започват едва след извършване на опертивната интервенция и то след определен период от време. С бързото развитие на ортопедичната хирургия, както и с внедряването на интеграционния подход при лечението на пациенти с ендопротезиране на ТБС все повече се налага становището за  изготвяне на специфични физио- и кинезитерапевтични програми още в началния предоперативен период.

Целта на предопераативната рехабилитация (ПОР) при ендопротезиране на ТБС са насочени в няколко направления:

  • Овладяване на симптоматика от локален характер - възпалителни, болка,  оток, чрез електролечение (ИФТ, СЧТ, МП),  криотерапия, лимфен дренаж.
  • Овладяване отслабването (хипотрофията) на бедрената и глутеална мускулатура, чрез електростимулация на засегнатата мускулатура.
  • Овладяване на затруднения и ограничен обем на движение в ТБС чрез: Упражнения и ударно-вълнова терапия (ESWT/шокоуейв)
  • Овладяване на компенсаторни и пароксизмални двигателни навици прилагайки: обучение в употреба на помощни средства и правилното им използване.
  • Овладяване на съпътстващите проблеми в кръст – болка в кръста, алгетична походка чрез изготвяне на индивигуален комплекс от упражнение за домашно приложение.

Продължителността на рахабилитационната програма е 10-15 процедури.

Препоръчително е да се стартира месец преди операцията.

Предоперативната рехабилитация намира все по-широко приложение при плановите операции. Това е средство на избор за:

  1. подготовка на засегнатата става
  2. съкращаване на простоперативния период
  3. за постигане на по-добри рехабилитационни резултати
  4. функционално и психическо възстановяване на пациента.


 

Назад