Проф. Пламен Кинов: „За пръв път в България представихме едновременно възстановяване на предната кръстна връзка на коляното и уникондилно протезиране“

пламен кинов
Юни 04, 2021
Проф. Пламен Кинов е завеждащ катедра по ортопедия и травматология на МУ София, началник на Клиника по ортопедия и травматология, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“. Той се съгласи да даде интервю за читателите на Medical News по повод изминалата XIV-та Конференция на БААСТ и XI-ти Международен годишен симпозиум на БОТА и да сподели повече информация за събитието.
Какви са впечатленията Ви от XIV-та Конференция на БААСТ и XI-ти Международен годишен симпозиум на БОТА?

На 27-29 май в комплекс Златни пясъци, гр. Варна, се проведе 14-тата Национална конференция на Българската асоциация по артроскопия и спортна травматология. Впечатленията ми са силно положителни, още една силна научна проява на българските ортопеди с множество интересни теми за дискусия и доклади по актуални проблеми. Форумът бе много посетен, особено от страна на младите колеги с интереси в областта на артроскопията и спортната травматология. За това допринесе и дългата липса на събития на живо поради Ковид епидемията. Изнесените доклади бяха на изключително високо ниво и предизвикаха ползотворни дискусии. Участваха и водещи световни специалисти – проф. Дежур от Лион Франция и проф. Герке от Хамбург, Германия.

Организацията в лицето на председателя на организационния комитет доц. Михов, Варна, и председателя на БОТА проф. Балтов бе на изключително високо ниво.
Кои от представените по време на конференцията лекции представляваха интерес за Вас и имаше ли тема, която Ви направи впечатление?

Множество доклади предизвикаха интерес, трудно ми е да не изброя повечето, ще отлича няколко – „Диагностичен и лечебен алгоритъм при увреди на ротаторния маншон“, изнесен от доц. Русимов, ВМА, „Reverse раменно протезиране при фрактури на прокисмален хумерус“ – проф. Балтов, УСБАЛСМ Пирогов, „Индивидуален подход при пластика на кръстна връзка“ – д-р Мазнейков, МБАЛ Св. София, „Артроскопско лечение на кам импинджмънт“ – доц. Яблански, Болница Токуда, „Мини-инвазивна фиксация при фрактури на калканеуса“ – д-р С. Иванов, Варна.

Много интересни бяха и докладите на колегите от НСА – Т. Груева-Панчева и Л. Саздова, разглеждащи ключови аспекти на функционалните аспекти след артроскопско лечение.
Какви бяха акцентите в лекцията Ви, свързана с частично колянно ендопротезиране с реконструкция на ПКВ?

Демонстрирахме нашия опит за лечение на началната артроза при спортисти и активни пациенти. За пръв път в България представихме едновременно възстановяване на предната кръстна връзка на коляното и уникондилно протезиране. Техниката позволява завръщане към спорта и дава възможност на пациентите да продължат със спортните си занимания. Предвид увеличаващата се честота на коленните увреди и повишените изисквания към качеството на живот на пациентите, имам усещането, че този метод ще намери широко приложение в практиката на ортопедите.

По време на събитието бе представена и сесия с хирургия на живо с чуждестранни специалисти. Какви добри практики можем да вземем от тях? 

Зачестяват тежките деформации след травми, които често налагат сложна реконструкция. Проф. Дежур представи своя техника за повдигане на колянното капаче и освобождаване на блокирано коляно след тежка травма. Хирургичната интервенция е сложна и изисква много голям опит за успешното й прилагане.

T. Gregory представи reverse раменно протежиране отново при тежка травма на раменната става. Ценното на хирургичните демонстрации на живо е че можем да почерпим директно от опита на водещите специалисти. Възможността за открита дискусия и задаване на въпроси разширява опита ни и помага за разбиране на философията при лечението на тези най-тежки травми.

http://medicalnews.bg/2021/06/03/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd-%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d1%8a%d0%b2-%d0%bf%d1%8a%d1%82-%d0%b2-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0/
Назад