Проф. Кинов и неговият екип успешно ползват биостъкло, като иновативен метод за лечение на усложнени случаи

порф Кинов
Апр. 18, 2022


В клиниката на проф. Кинов в ИСУЛ бе внедрен метод за лечение на усложнени случаи след оперативно лечение. Според професора, едно от най – чесите и трудни за лечение усложнения са инфекциите. Микроорганизмите често стават резистентни на антибиотици и медикаменти и конвенционалното лечение се показва, като недостатъчно. Лечението на тежките инфекции налагат оперативна намеса, като засегнатите тъкани често се разрушават от самата инфекция. Некротизиралите тъкани се изразяват от операторите, но костните компоненти трудно срастват, а често и реинфекция не е изключена.

Това налага ползването на иновативни методи за лечение със костни заместители. Един такъв е биостъклото. Стъклото е инертен материал, но структурата му позволява то да отделя натриеви и калциево – карбонатни йони, които променят Ph-то на средата. Този процес прави стъклото с биологично активно действие.

С намалянето на киселинността, средата става по –неблагоприятна за развитието на микроорганизми. Така с допълнение от други медикаменти, терапията успява с над 90% успех да лекува тежки инфекции и трудно зарастващи травми.

Лекарите от екипа на проф. Кинов не спират да инвестират в разработването на иновации и пример за това са и съвместните им проучвания с БАН, за ползването на стволови клетки за стимулирането на костен растеж.

Назад