Библиотека

Приложението на високоинтензивен лазер при лечението на остеартрит на коляното.

Яну. 18, 2022

Приложението на високоинтензивен лазер при лечението на остеартрит на коляното.

 

Остеоартритът е хронично увреждащо състояние, драстично повлияващо качеството на живот на пациента. От десетилетия, в рехабилитационните протоколи се включват разнообразни модалности от физиотерапията в комбинация с кинезитерапия. Ниско и високоинтензивните лазери също набират популярност при третирането на артозните заболявания. Но каква е ефективнстта им?

Каква е разликата между високо и нискоинтензивен лазер?

 

ВИЛ (високоинтензивният лазер) прониква на по – голяма дълбочина, има по голяма сила като генерира над 500W мощност, и генерира по – сериозен биологичен отговор. НИЛ прониква на едва 2 см под кожата и изисква по – продължително време на апликация.

За лазера може да прочетете още тук:

Какво показват данните?

 

Скорошен метанализ направен от Ahmad, M. A., et. all, цели именно това да сравни как лазер терапията допринася към подобряването на симптомите при пациенти с гонартроза.  Избрани са десет проучвания, в които са анализирани и събрани резултати на общо 600 пациента.

Какво установяват?

 

Приложението на НИЛ и ВИЛ в комбинация с кинезитерапия показва по  - добри резултати от кинезитеапията като самостоятелен метод. ВИЛ показва по – голяма редукция на интензивността на болката, но и по – осезаеми изменения в плътността на синовиалната тъкан.

Авторите също описват и трите основни ползи от редовното приложение на лазерната терапия:

  1. Осезаем болкоуспокояващ ефект и противовъзпалителен
  2. Свиване на малките капиляри и редуциране на отока
  3. Регенерация и тъканно възстановяване

ВИЛ позволява по – голяма проникваемост и по – сериозен биологичен отговор. Въпреки, че той е по – ефективен, заключението е, че и двата типа лазер могат да се смятат за ефикасни в комбинацията с кинезитерапия.

Заключение

 

ВИЛ и НИЛ могат да имат положителен принос към добре структурираната рехабилитационна програма за намаляване на болката и справяне с последствията от остеоартрита. В ОЦ“Кинов“ разполагаме с последно поколение високоинтензивни лазери както и добри кинезитерапевти, които изготвят рехабилитационни програми според последните световни тенденции.

 

Изготвил:

Илиян Ничев,

МЦ“Кинов“

Източник: Effects of low-level and high-intensity laser therapy as adjunctive to rehabilitation exercise on pain, stiffness and function in knee osteoarthritis: a systematic review and meta-analysis

Author links open overlay panel

Mohd AzzuanAhmadabMohamad ShariffA. HamidcAshrilYusofa

 

Назад