При увреди на менисците консервативното и оперативно лечение дават сходни резултати.

увреда на мениск
Юли 15, 2022

Ново проучване проведено при 321 пациента проследява ефективността на физиотерапия при дегенеративните увредни на менисците. То се провежда в период на 5 години след първоначалната травма. Физиотерапията, която е извършена в случая са прогресивни силови упражнения за мускулите на бедрото, стационарно колело (велоергометър) и кардио упражнения за поддържане на обща дееспособност.

 

Физиотерапията се провежда в продължение на осем седмици, като се извършва два пъти седмично по трийсет минути. Пациентите се съветват да продължат с упражненията дори и след изтичане на тези осем седмици. Консултация с хирург се налага едва тогава, когато няма подобрение в клиниката на пациента. В групата за физиотерапия са изключени всички случаи на по – сериозна травма със заключване на коляното от ставна мишка или раздробяване на мениска.

На другата половина от доброволците е извършена оперативна намеса – менисектомия. Като на пациентите са дадени упражнения за вкъщи

Заключението е, че продължителната физиотерапия дава сходни резултати, като оперативното лечение. При направените контролни рентгенографии не се открива разлика между оперативното и консерватино лечение. Не оперирането на тези случаи не води до по – бърза прогресия на дегенеративни изменения спрямо оперираните такива. Поради липсата от превъзходство на оперативното лечение, физиотерапията е предпочитан начин за лечение. Това има потенциала да намали драстично медицинските разходи за лечение на пациента.

 

Автор: Илиян Ничев

 

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2794027?resultClick=3

Назад