Плазмотерапия / Platelet Rich Plasma (PRP)

123ф

 Какво предствлява ПРП терапията?
Плазмотерапия е революционен, алтернативен ретенеративен метод в медицината, който се прилага от 2009 год. 
Методът се базира на наблюденията за ролята на тромбоцитите в процеса на възстановяване на увредени части от тялото, като от съществено значение са естествените растежни фактори при отделяне на тромбоцитите в увредената част. Инжектирането на повишена концентрация на тромбоцити в увредената част на става, сухожилие, кост или кожа стимулира инициране на естествен оздравителен процес, което представлява и самия метод. 

Как действа ПРП терапията?
Тромбоцитите от кръвта, които участват в кръвосъсирването съдържат стотици протеини, наречени растежни фактори. Те играят важна роля в процеса на оздравяване в тялото. Роля, която използваме за възстановяване след травма. Богатата на тромбоцити плазма (PRP) е концентрат на важни растежни фактори, които  ускоряват оздравяването. 

 

Това дава възможност да се провежда:
Чиста ПРП терапия
     При активирана ПРП терапия за активатор на плазмата се използва калциев глюконат (метод на Неаполитано) и субстратът постъпва активиран в целевата зона.
     При неактивирана ПРП терапия се използва свойството плазмата сама да се активира под въздействието на колаген в тъканите (метод на Гоби), където субстратът постъпва в неактивна форма в таргетната зона.
 Комбинирана ПРП терапия
     Комбинацията с хиалуронова киселина има синергично действие по отношение на ефектите.
 Възможно е приготвянето и на така нар. „фибриново лепило“ - активирана плазма смесена с фибрин под формата на съсирек - което прави плазмата устойчива при нанасянето в целевата зона.
 
Кога е приложима ПРП терапията?
Остеоартрит и дегенеративни ставни заболявания - гонартроза, коксартроза и др, дископатия, радикулит, ошипяване - прилага се метод на Неаполитано и метод на Гоби.

Хронични тендинози, околоставни и дегенеративни сухожилни заболявания - периартрити, епикондилити, тендинити – ахилесов, патела и др., плантарен фасцит (шип в петата), както и при различните видове бурсити - пес ансеринус и др.
Последици от различни спортни травми: скъсване на предна кръстна връзка, менискални увреди и лезии, увреди на ротаторен маншон, тежки навяхвания с връзкови увреди.
Псевдоартрози: стимулиране на костното срастване и съкращаване на сроковете на оздравяване, като допълнение към основното лечение.
Асептични некрози: допълнение към основната терапия при реваскуларизиране на некротичния костен участък.
Костна пластика, извършванни по различни причини, като увеличава възможността за прихващане на присадката и съкращаване на възстановителните срокове.
 Какво да очаквате по време на процедурата?
По време на PRP терапията се взема венозна кръв от пациента и след това тромбоцитите се отделят от останалите кръвни клетки чрез процес, наречен центрофугиране. По време на този процес, концентрацията на тромбоцити нараства експоненциално. След това обогатената плазма се поставя в зоната на нараняване чрез инжектиране.

Процедура
Препоръчват се 3-5 процедури през седмица или в рамките на 1 месец, като има различни схеми за конкретни терапии.
Безопасност на метода
Методът е напълно безопасен, с минимален риск от инфекция, което по оценки е някъде около 1-10000. Няма установени странични ефекти.
Противопоказания
Абсолютни противопоказания - фебрилно състояние, кръвни заболявания, неоплазми от всякакъв характер.
Не бива по време на терапията да се използват лекарства, облекчаващи болката - аналгетици, НСПВС. Терапията се осъществява без използването на местна анестезия поради установена токсичност на местните анестетици върху съставките на плазмата.
Ефективност
Въз основа на наличните проучвания ефикасността на метода достига 80%.

Назад