Плазмотерапия / Platelet Rich Plasma (PRP)

123ф

 

Каква предствлява ПРП терапията?

Плазмотерапия е революционен, иновативен метод в медицината, който се прилага от 2009 год. Методът се базира на наблюденията за ролята на тромбоцитите в процеса на възстановяване на увредени части от тялото, като от съществено значение са естествените растежни фактори, отделени от тромбоцитите в увредената част. Инжектирането на плазма с повишена концентрация на тромбоцити в увредената част на става, сухожилие стартира естествен оздравителен процес.

Как действа PRP терапията?

Тромбоцитите в кръвта, участващи в кръвосъсирването, съдържат множество протеини, наречени растежни фактори. Те участват в процесите на оздравяване в тялото по всяко време, при наличие на  нараняване. Богатата на тромбоцити плазма (PRP) е концентрат от тромбоцити и кръвни протеини, получени от цяла кръв. Като концентриран източник на плазма, тя съдържа няколко различни растежни фактора, които ускоряват възстановяването.

 

Това дава възможност да се провежда:

1.Чиста ПРП терапия

При активирана ПРП терапия се използва активатор на плазмата, обикновено това е калциев глюконат /метод на Неаполитано/, където субстратът постъпва активиран в таргетната зона.

При неактивирана ПРП се използва свойството плазмата сама да се активира под въздействието на колаген в тъканите /метод на Гоби/, където субстратът постъпва в неактивна форма в таргетната зона.

2. Комбинирана ПРП терапия

Комбинацията с хиалуронова киселина има синергично действие по отношение на ефектите.

3. Възможно е подготвянето на така нар. „фибриново лепило“, което представлява активирана плазма, използваща се във вид даващ възможност за устойчивост на нанасянето в таргетните зони.

Кога е приложима ПРП терапията?

Основните приложения на метода са:

1. Остеоартрит и дегенеративно ставни заболявания в начално състояние - гонартроза, коксартроза и др, засегнати стави, дископатия, радикулит, ошипяване - прилага се метод на Неаполитано и метод на Гоби.

2. Хронични тендинози, околоставни заболявания, сухожилно дегенеративни процеси - периартрити, епикондилити, ахилесов пери-и тендинит, плантарен фасцит, шип в петата, тендинити на капачего, на пес ансеринус, както и при различните форми на бурсити.

3. Болки, свързани с последици при различни спортни травми, като скъсване на предна кръстна връзка, менискални увреди и лезии, увреди на ротаторен маншон, след тежки навяхвания свързани с връзкони увреди.

4. При псевдоартрози за стимулиране на костното срастване и съкращаване на сроковете на оздравяване, като допълнение към основното лечение.

5. Асептични некрози, като допълнение към основната терапия при реваскуларизиране на некротичния костен участък.

6. При костна пластика , стимулира интеграцията на присадката и съкращава възстановяването.

Какво да очаквате по време на процедурата?

По време на PRP терапията се взема венозна кръв от пациента и след това тромбоцитите се отделят от останалите кръвни клетки чрез процес, наречен центрофугиране. По време на този процес, концентрацията на тромбоцити в плазмата нараства експоненциално, тъй като тя е концентрирана чрез центрофугиране и разделена. След това се поставя обратно в зоната на увреда и нараняване чрез инжектиране, за да се подпомогне ускореното лечение.


 

Процедури

 

Препоръчват се 1-3 процедури през седмица или в рамките на 1 месец, като има различни схеми за конкретни терапии.

Безопасност на метода

Методът е напълно безопасен, с минимален риск от инфекция, което по оценки е някъде около 1-10000. Няма установени странични ефекти.
Противопоказания:
Абсолютни противопоказания - фебрилно състояние, кръвни заболявания, неоплазми от всякакъв характер.

Не бива по време на терапията да се използват лекарства, облекчаващи болката - аналгетици, НСПВС. Терапията се осъществява без използването на местна анестезия поради установена токсичност на местните анестетици върху съставките на плазмата.
Ефективност:
При различните изследвания ефиктивността на метода достига около 80%.