Пламен Стойнев

14
 

Завършил Югозападен университет ,, Неофит Рилски’’ в град Благоевград през 2014 г. – бакалавърска степен кинезитерапия. През 2015 г. специализира в Национална спортна академия ,,Васил Левски’’ със специаност –неврология, неврохирургия и психиатрията. Като следваща стъпка в кариерата си, той решава да придобие допълнителна квалификация в СКЕНАР терапия.

Има пет години стаж и практически умения в областта на физиотерапията, кинезитерапията в разнообразни лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ. Практическият му опит, придобит от многобройните клинични случаи  го усъвършенства в сферата на мануалната терапия при различни видове заболявания- дегенеративни, гръбначни, травматология, ортопедия и нервни болести.

Работил в болница ,,Софиямед’’, болница ,,Сердика’’ и Медико-дентален център ,, Артромедика’’.