Библиотека

Импланти - отстраняване

Имам поставен пирон в ръката. Какви са рисковете ако остане в нея?

Поставените в тялото импланти – метални пластини, винтове или пирони подпомагат срастването след счупване. Благодарение на тях костите зарастват правилно, а не по-бързо. След периода на срастване костта е достатъчно здрава за да поеме нормални натоварвания. Дали да се отстрани имплантираният метал след като е изпълнил функцията си е спорно.
При деца отстраняването на метала е рутинно с цел избягване на нарушения в растежа на скелета. Премахването на по-късен етап (след израстване или в зряла възраст) на имплантирани в детска възраст остеосинтезни средства може да бъде технически много трудно. Понякога се налагат и последващи оперативни намеси след завършване на растежа, напр. при дисплазия на тазобедрената става.

Въпреки, че имплантираният метал е изпълнил функцията си и повече не е нужен, ние ортопедите сме внимателни, когато препоръчваме отстраняването му. В много случаи той би могъл да остане в тялото без да създава проблеми. Основните причини за отстраняване на импланта при възрастни пациенти са болка, дискомфорт или промяна в чувствителността на крайника, дразнене на тъканите в зоната на операцията от притискане, възобновяване на активни спортни занимания или желание на пациента за отстраняване на метала. Най-често наблюдаваните оплаквания са от страна на възпалените околоставни торбички и сухожилия или околни нерви. Макар и много рядко може да се срещне чувствителност или алергия към металите от които е изработен импланта. Отстраняването на чуждото тяло може да премахне оплакванията, но не са редки и случаите с влошаване на симптомите.
За да се намали вероятността от усложнения поради наличие на чуждо тяло в организма и за да се избегне повторна операция напоследък в ортопедичната практика навлязоха титаниеви и биорезорбируеми импланти. Последните се разграждат в организма след като изпълнят функцията си, докато титаниевите импланти са с отлична поносимост от организма.

Пиронът се поставя вътре в костта и служи за обездвижване на фрактурата до настъпване на костно срастване. В зависимост от възрастта на пациента, ако не е подложен на високи физически натоварвания и в случай, че няма дразнене или болки в зоната на винтовете в горната и долната част на пирона същият може да остане. Операцията по отстраняване е също сложна и технически трудна. Особено в случаите, когато металът е престоял дълго в организма и е добре интегриран. Имплантите често пъти отслабват костта и след премахването им може да се получи фрактура през отвор в който е имало винт.
Назад