Огромен успех на международното издание по ендопротезиране на Intech

intecopen
Яну. 26, 2022
През 2013г intec публикува последното си издание с най - съвременните проучвания в областта на ендопротезирането. Главен редактор на това издание е проф. Пламен Кинов. 
Към днешна дата, това издание е прочетено от над 90 000 клиницисти от целия свят. Свободното разпространяване на информацията позволява работата на професора да остави незаменим отпечатък не само в научната но и клиничната общност в световен мащаб. Неговата работа не само е дообогатила клиницистите с нова информация в ендопротезирането, но дава и нови насоки на тези които се занимават с проучвания.
Назад