Нов за страната метод дава шанс на пациенти с тазобедрена става да не стигат до протезиране.

1

За пръв път в България в Клиника по Ортопедия и травматология на УМБАЛ  Царица Йоанна ИСУЛ, ще  бъде извършена тазова остеотомия по Ганц. Операцията е  на пациент с вродено изкълчване на на тазобедрената става. Новия за страната метод ще бъде приложен от Проф. Георги Василев, шеф на клиника по Ортопедия в Грайфсвалд, Германия и проф.Пламен Кинов шеф на клиника по Ортопедия и травматология на УМБАЛ "Царица Йоанна- ИСУЛ"
Париацетибуларна остеомия по метода на Ganz се извършва с 4 остеомии на трите тазови кости през един хирургичен разрез и позволява незабавна мобилизация на пациента.

 Методът дава шанс на пациентите с тазобедрената става да не стигат до протезиране.
По последни данни от 2017 год. честотата на вродената луксация в България е 14/1000 и се проявява повече при жени. Ранната диагностика и своевременно лечение предотвратяват износването на ставата.