Минидостъп за ендопротезиране на тазобедрена ставаа

асд
По инициатива на Катедрата по ортопедия и травматология на МУ София на 26.05.2020г. (вторник) от 19 часа под модераторството на проф. Пламен Кинов, Клиника по ортопедия на Университетска болница Царица Йоанна – ИСУЛ, беше проведен вебинар на тема: "Мини достъпи за ендопротезиране на тазобедрената става" Подробно бяха  разгледани проблемни аспекти и дискутирани практически подход за протезиране на тазобедрената става.
Презентациите бяха  изнесени от 
доц. Мартин Бърнев дм, МУ Варна,
д-р Венци Димов, СБАЛОТ Полимед - София,
проф. Пламен Кинов, дмн,
                                                                                                      д-р Панайот П. Танчев дм,
Иновативният подход за обмен на опит между специалистите ортопеди предизвиква голям интерес - в събитието участваха над 65 специалисти от страната. Те имаха възможност да обсъдят актуални аспекти на най-честата ортопедична операция. Обсъдени бяха също възможностите за подобряване на резултатите. Катедрата продължава успешната инициатива от серия с онлайн вебинари. Онлайн сесията мина под голям интерес с продължителна дискусия и споделяне на опит в края на вебинара.
Назад