Мария Енчева

12

  През септемви 2018год.завършва бакалавърската си степен към Медицински университет – София.
  
В момента следва магистратура със специалност „Ортопедия и травматология „  към Национална спортна академия „Васил Левски“. 
  Участвала е в редица научни сесии и п
реминала специализирани обучения по 
   -постизометрична релаксация;
-ставно-мобилизационни техники;
-кинезиологичен тейпинг;
-приложна кинезиология.

 Научните й интереси са свързани с различни ставни и мекотъканни увреди в областа на ходило и коляно, както и ендопротезирането на тазобедрени и коленни стави.