Консервативно лечение на остеоартит

консервативно лечение на остеоартрит

Консервативно лечение на остеoартрита

От Oртопедичен център Кинов предлагаме иноватино и интегративно решение за справяне с остеоартрита. За първи път събираме екип от ортопед, диетолог, физиотерапевт и кинезитерапевт за да представим най – комплексното и интегративно решение на вашите проблеми.

Консервативното справяне с остеoартрита не е просто една диета или няколко упражнения. Ние целим да подобрим генерално качеството ви на живот, като основната ни цел е да ви обучим и да ви помогнем да се справяте сами със заболяването. При хроничните заболявания от първостепенна важност е начина на живот на пациента да бъде и неговото най – добро лекарство.

Можете да прочетете повече за самото консервативно лечение на остеoартрита тук.


Какво предлагаме ние?  

 

Комплексният подход е единствения начин за справяне с остеоартрита. Колаборацията между ортопед, диетолог, физиотерапевт и кинезитерапевт са това, което прави терапията интегративна.

 

 


Съкратена програма

 

Ще получите консултация с ортопед и кинезитерапевт ще изготви за вас специализиран план за рехабилитация. Цялата програма включва:

  • Две посещения при ортопед, като едното е контролно и проследява ефективността от терапията
  • Три посещения при кинезитерапевт и три контролни през месец. Кинезитерапевт изготвя индивидуална програма за двигателен режим и специфични упражнения. Обучаваме ви как сами да се справяте в ежедневието си. Наблюдението трае в период от три месеца, в които адаптираме програмата за рехабилитация спрямо вашите нужди. 

Тя включва :

Модул 1. – консултация с ортопед. Медикаментозна терапия, информиране на пациента, ползи и недостатъци на консервативното лечение. Съвременните терапевтични подходи в третирането на остеоартрита. Проследяване на развитието на състоянието.

Модул 2. – Създаване на индивидуален план за двигателен режим. Кинезитерапевт ще ви обучи в терапевтичната полза от упражненията и как да си следите и променяте натоварването през деня. Кои упражнения са полезни и как да бъдат изпълнени. Какво да знаем при изпълнението им?

 


Програма с диета

 


Тук обединяваме кратката програма с нов модул диетолог. Диетиката е изключително важна в лечението на остеоартрита. Редуцирането на теглото е приоритет при справянето с последствията. Всички съвременни подходи в лечението включват диетиката като основна.

Модул 3. – консултация с диетолог и диетолечение. Ползите от лечебното хранене и редуцирането на теглото. Добавки за подпомагане възстановяването. Намаляване на системното възпаление и подобряване на саморегулиращите и метаболитни функции на организма.

 


Програма за вътреклинично лечение

 


Тук към предишните три модула получавате и четвърти – 10 дневно лечение с най – високия клас физиотерапия на пазара. 

Тази програма създадохме за хора, които искат да се възползват максимално от терапевтичните ползи на физиотерапията. Тъй като главната цел при остеоартрита е справянето с болката, физиотерапията е ефективен начин за преодоляването и. Този пакет включва всичките ползи на съкратената ни програма и програмата с диета като включва и нов четвърти модул – физиотерапия.

Модул 4 – Вътреклинично лечение със физиотерапия назначена от физиотерапевт лекар. Подпомага по – бързото преодоляване на болката и преминаване към по – активен начин на живот.

 

От ОЦ “Кинов“  осъзнаваме нуждата от продължителното лечение. При желание да продължите лечението си и в курортна среда, то можем да ви съдействаме и за санаториално лечение.

Назад