Конференция на Европейското дружество по колянна хирургия

24

На 03-04 май тази година във Валенсия се проведе конференцията на Европейското дружество по колянна хирургия. Бяха обсъдени компютър-асистираното ендопротезиране и ключови аспекти на баланса на колянната ендопротеза. Представени са миниинвазивни и съхраняващи методи за лечение. Гост-лектор с пленарни лекции бе Читранян Ранават – създател на модерната колянна ендопротеза.
 

Назад