Библиотека

Износването на ставите?

  • Какво трябва да знаем за износването на ставите 
                                                                   
    проф.Пламен Кинов, дмн

Лечението на дегенеративните ставни заболявания е труден и продължителен процес. Широко разпространено схващане е, че заболяването обхваща определена става или стави, но това не е така. Обикновено се засяга целия организъм.
Отделна става може да има по-изразени оплаквания и вниманието на болния да се фокусира върху тях.


 

Не е вярно, че се засягат само възрастните. Голям процент от нашите болни са под 40 години .
При занимаващи се със професионален спорт този процент е значително по-висок.

  • Как можем да предотвратим артрита?

Износвенето на ставите изисква постоянен ангажимент от страна на болния съвместно с неговия личен лекар и консултанта-ортопед. Основното което целим при нашите болни е да облекчим оплакванията им и да спрем прогреса на заболяването. Това изисква редовно проследяване на състоянието на пациента от лекуващия го ортопед.

      

Износването на ставите е в пряка връзка с натоварването им, т.е. колкото повече се претоварват те, толкова по-голяма е вероятността те да се износят. Тук трябва да отграничим претоварването от нормалната двигателна активност.
Ние наблягаме и винаги съветваме нашите болни да повишат своята двигателна активност, но без травми и претоварване.

Ставният хрущял не е кръвоснабден и се храни от вътреставната течност и когато ставата е обездвижена движението на хранителни вещества е силно затруднено и хрущялът допълнително страда.

 
Дори и да приемаме лекарства и хранителни добавки с цел подхранването му, тяхното усвояване ще бъде неефективно при липса на двигателна активност.

Освен физикалните процедури и методите на мануалната медицина и кинезитерапията, важно място във възстановителния процес заемат хондропротекторите. В практиката се предлагат различни форми, но най-подходяща е комбинацията съдържаща глюкозамин, хондроитин сулфат и метилсулфонил метан (МСМ) в подходяща доза.  

Назад