КАК ПАНДЕМИЯТА ПРОМЕНИ РАБОТАТА НА ОРТОПЕДИТЕ ХИРУРЗИ

pandemia
Фев. 19, 2021
През декември 2019 год. избухването на глобалната пандемия, причинена от нов корона вирус, наречен SARS-CoV-2 създаде безпрецедентна, световна, здравна криза, както е обявено от СЗО. Първоначално се предполагаше, че ортопедичната хирургия няма да бъде засегната от пандемията Ковид 19. От тогава, обаче настъпиха съществени промени в здравната система в България, включващи нарушаване на клиничната практика и затрудняване на оказването на адекватни и подходящи грижи за пациенти с краен стадий на костни и ставни заболявания. Пандемията изчерпи повечето от наличните ресурси и спря или значително намали хирургично лечение и медицинските грижи.
 
Бяха приложени конкретни препоръки и процедури, с цел да се предотврати заразяването на ортопедичните хирурзи с новия вирус  както и да се предотврати разпространението на инфекцията при евентуалното им заразяване. Това включва използването на специални протоколи за лечение на стационарни, както и амбулаторни пациенти. Ресурсите бяха пренасочени, клиничните звена, включително ортопедичните отделения, бяха трансформирани в звена за COVID-19. Много хирурзи преминаха от рутинната си ортопедична работа към грижа за пациенти с COVID-19.
 
Хирургическата активност беше сведена до лечение само на спешни случаи за няколко месеца по време на локдауните през пролетта и есента на 2020 г. В периода между локдауните, както и след това, хирургичната активност бе намалена с повече от 50%. Това доведе до отлагането или отказа от оперативно лечение за много пациенти с ортопедични заболявания.
 
Въздействието на пандемията Сovid е не само върху лечението на пациенти, но и върху образованието по ортопедична хирургия. По време на двата локдауна се премина към онлайн обучение за студенти по медицина с използването на широко разпространените нови технологии за комуникация. На живо се провеждаха само практически и теоретични изпити. Това предизвика много опасения и напрежение, дискусии между участващите страни. Бяха създадени нови начини и методи с цел подобряване на качеството на образованието.
 
Ортопедичните стажанти и специализанти обаче присъстваха на пълен работен ден. Много от тях доброволно се включиха в борбата с COVID-19. В съчетание с по-ниския процент на оперативните дейности, както и с новите изисквания по време на трансформация на хирургични отделения за лечение на пациенти с COVID-19, това доведе до забавяне в обучението по специалност ортопедия. Ортопедичната учебна програма беше променена и много програми и проекти бяха отложени или разсрочени.
 
От друга страна бяха създадени нови програми и възможности за работа и развитие. Ситуацията, причинена от глобалната пандемия, позволи да се намерят скрити ресурси и да се оптимизира разпределението на работната сила и оборудването. Адаптирането на образователните програми беше необходимо, за да отрази изискванията на организационните промени.
 
Всички изброени мерки помогнаха да се контролира разпространението на пандемията на коронавирус в болниците и страната като цяло и болничните заведения да се превърнат в безопасни места. Поради взетите мерки за контрол и наложените ограничения в определени области от живота в България, пандемията вече е под контрол. С новата информация за промените в мутацията на COVID-19, обаче сме решени да запазим новите разпоредби и мерки, и да продължим да контролираме разпространението на корона вируса. Ние, българските ортопедични хирурзи, имаме мисията да осигурим най-добрите грижи за нашите пациенти и сме твърдо решени да контролираме пандемията по възможно най-добрия начин.
Назад