Как да направим успешно ендопротезиране при варусно коляно- онлайн сесия

проф.Кинов

Целта на курса е да се разискват теоретични теми с фокус върху първичното, ревизионно и парциално колянно протезиране, както и да се даде възможност за дискусия на клинични случаи, видео демонстрация на операции и осъществяване на връзка между хирурзи с различно ниво на опит в колянното протезиране.

Първата онлайн сесия на 5 май мина под голям интерес. Темата беше „Как да направим успешно ендопротезиране при варусно коляно?", а лектори бяха водещи български ортопеди
проф. Пламен Кинов, д.м.н.
доц. Андрей Андреев, д.м.,
проф. Аспарух Аспарухов, д.м.н.
Назад