Библиотека

Използването на Шокуейв терапията за лечение на хронична болка в кръста

Все повече популярност набира ударовълновата терапия в лечението на множество ортопедични състояние. С развитието на технологията все повече научни данни излизат за ефективността й. В последните проучвания тя се доказва и като ефективен метод за лечение на хроничната болка в кръста.

Болката в кръста има сериозен социалноикономичен характер. До 86% от всички хора имат или са имали болки в кръста, а 25% от тях страдат системно. Хроничната болка, която продължава повече от 12 седмици може да има сериозни последствия. То нарушава драстично качеството на живот на пациентите, удължава болничния престой и намаля самооценката и психическата издръжливост. Физиотерапията е ефективен и сравнително евтин начин за справяне с болките в кръста.

Според последните данни Шокуейвът в комбинация с упражнения дава по – добри резултати от колкото само упражнения. В някои проучвания ефектите на намаляване на болката се проследяват до три месеца след терапията. При изследвани 455 пациента, Шокуейвът се доказва за ефективен не само в справянето със болката, но подобрява и мобилността в лумбалния отдел.

Ние не препоръчваме използването само на една модалност за справянето с болката. Нашите колеги работят холистично в мултидисциплинарен екип, като предлагат максимална грижа на пациентите. ОЦ „Кинов“ разполага с невролози, ортопеди и кинезитерапевти работещи в екип. Ние разполагаме и с най –модерната апаратура, която гарантира по – добри резултати в лечението.

За шокуейвът още можете да прочетете тук:

 

Източници:

https://www.hindawi.com/journals/bmri/2021/5937250/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6408122/

 

Назад