Иван Расим

Иван Расим

Завършил  Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ през 2016г. специален бакалавър През 2018 придобива научна степен- магистър в Национална спортна академия „Васил Левски“ със специалност  Кинезитерапия в ортопедията и травматология .

Преминал специализирано обучение по спортна кинезитерапия, постизометрична релаксация, ставно-мобилизационни техники (мануална терапия) и невродинамика.

Научните му интереси са:

  • Кинезитерапия при увреди в областта на глезена и ходилото;
  • Кинезитерапия при увреди в областта на коляното;
  • Кинезитерапия при ендопротезиране на ТБС и колянна;
  • Кинезитерапия при артропскопска реконструкция на предна кръстна връзка;
  • Мускулнно-скелетни дисфункции.

Завършен курс – Кинематик тейпинг КТ0