Христина Братанова

Христина Иванова Братанова
Мениджър. Завършила МУ София-медицинска сестра.  Стопанска академия  “Д. А. Ценов”, гр. Свищов, Факултет "Финанси", Магистърска програма по „Здравен мениджмънт”